KIWA certificeert VIV
als eerste beroepsvereniging in complementaire zorg

Kwaliteit van zorg en transparantie geborgd.

Delden, 28-04-2015

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) beschikt, als eerste beroepsvereniging in de aanvullende zorg, over het certificaat Kwaliteitskader Complementaire Zorg. Het kwaliteitskader beoogt het zichtbaar en meetbaar maken van de kwaliteit van geleverde zorg en het doorlopend verbeteren daarvan. De VIV bevestigt hiermee haar focus op professionalisering en kwaliteit van complementaire zorg als volwaardig onderdeel van de zorgketen en als essentiële bijdrage aan de kwaliteit van het leven van mensen. Certificeringsinstelling Kiwa beoordeelde de VIV en reikte het certificaat uit.

Kwaliteit van complementaire zorg

Doel van de certificering is:

 • kwaliteitsverbetering in de complementaire zorg koppelen aan kwaliteit en bevordering van behandelaars;
 • transparantie naar patiënten, ketenpartners, en verzekeraars en overige belanghebbenden/stakeholders;
 • verdere optimalisering professionaliteit professionalisering van de vereniging;
 • verantwoording als beroepsvereniging kunnen afleggen aan de maatschappij;
 • borging van kwaliteit bij toelating van nieuwe leden;
 • meer mogelijkheden voor aansluiting bij de reguliere zorg.

Eisen aan certificering

Door het behalen van dit certificaat heeft de VIV bewezen op onderstaande punten aan de gestelde eisen te voldoen:

 • organisatie van de vereniging en waarborging van de continuïteit;
 • deskundigheidsbewaking van de leden;
 • toezicht op beroepsbeoefenaars en hun praktijk;
 • praktische ondersteuning door de beroepsvereniging;
 • afleggen van verantwoordelijkheid door de beroepsvereniging doordat Kiwa als onafhankelijke partij de kwaliteit bevestigt, waardoor klanten erop kunnen vertrouwen dat zij de juiste behandeling ontvangen.

Drs. Petra van Mastrigt, certificatiedeskundige van Kiwa: "Het is mooi dat de VIV een voortrekkersrol op zich heeft genomen en de borging van de kwaliteit van haar organisatie en haar leden op de eerste plaats heeft gezet. Dit is van groot belang om de complementaire zorg verder te professionaliseren."
 
ISO 9001:2008
 
Wat deze uitreiking extra bijzonder maakt is dat de VIV ook de eerste beroepsvereniging in de complementaire zorg is met certificering conform ISO 9001. Dit betekent dat zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als de kwaliteit van de leden structureel geborgd is. Dit biedt financiers van de zorg meer inzicht in het gebruik van zorg en de gebruikers van zorg meer inzicht in de aangeboden kwaliteit.

Voorzitter van de VIV Ingrid C.J. Klunder is trots op dit resultaat. "Voor de VIV is dit een belangrijke stap voorwaarts om zich te onderscheiden in de markt. Het bewijst dat onze therapeuten er echt toe doen. Dat zij kwaliteiten in huis hebben die op een verantwoorde manier het verschil kunnen maken in de kwaliteit van leven van hun cliënten."

Missie
 
Het behalen van deze certificaten is onderdeel van de misse van de VIV om een beweging in gang te zetten waarbij niet meer gedacht wordt in termen van ziektekosten maar in vitaliteitkunde. De VIV wil een bijdrage leveren om van alternatieve geneeskunde te transformeren naar complementaire zorg. Een situatie waarin reguliere zorg nauw samenwerkt met complementaire en informele zorg om tot het de beste kwaliteit van leven te komen voor de cliënt/patiënt tegen de juiste kosten en met behoud van de menselijke maat.

Over Kiwa
 
Kiwa bouwt aan vertrouwen in de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van producten, processen, organisaties en de mensen die er werken. Kiwa biedt klanten een internationale one-stop shop voor certificering, inspectie en testen, ondersteund door training, technologie en dataservices. Als Partner for Progress is Kiwa onpartijdig, innovatief en betrokken. Doel is een bijdrage te leveren aan organisaties die de hoogste kwaliteit bieden en op die manier waarde toevoegen aan de samenleving. Kiwa werkt wereldwijd voor bedrijven en organisaties in tal van marktsectoren, waarbij de zorg een belangrijk aandachtsgebied is.

Over de VIV
 
De VIV is in 1999 opgericht als beroepsvereniging voor professionele therapeuten, coaches en trainers die beroepsmatig betrokken zijn bij vitaliteit en deze vorm van complementaire zorg in hun werkmethodiek integraal benaderen. De VIV onderscheidt zich door kwaliteit en professionaliteit van haar leden en organisatie, waarmee zij als gelijkwaardige professionele speler/partner bijdraagt aan welzijn en gezondheid in onze maatschappij. De leden werken voor particulieren en/of bedrijven en streven naar vitaliteit op ieder niveau. De VIV zet zich in voor haar leden als kwaliteitskeurmerk, geeft juridische ondersteuning en zorgt voor een hoge kwaliteit nascholing voor de complementaire zorg.
Kijk voor meer informatie op www.vivnederland.nl VIV beroepsvereniging

Beroepsvereniging
Van 2012 tot en met 2018 ben ik lid geweest van de VIV beroepsvereniging.

Vanaf 1 januari 2019 ben ik GEEN lid meer van een beroepsvereniging.

Wat betekent dat mijn consulten nu niet meer door zorgverzekeraars vergoed worden.

PRIVACY
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Klik hier voor informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En hoe ik hier mee omgaat.